O centru

Centar za popularizaciju i promociju znanosti Sveučilišta u Rijeci (SOCRI) osnovan je 22. studenog 2022. godine odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci.

Djelatnosti Centra su:

  • znanstvena komunikacija,
  • osmišljavanje, organizacija i provedba aktivnosti koje za cilj imaju popularizaciju i promociju znanosti,
  • međunarodna i domaća suradnja,
  • predlaganja, prijava i provedbe projekata,
  • suradnja s lokalnom zajednicom, poduzetništvom te organizacijama civilnog društva,
  • promicanje znanstvenog i obrazovnog pristupa popularizaciji znanosti,
  • izdavačka djelatnost.

Predstojnica Centra je izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković (Fakultet za matematiku, Sveučilište u Rijeci). Zamjenica predstojnice je doc. dr. sc. Nina Čeh (Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci).

Razlozi osnivanja Centra

Sveučilište u Rijeci aktivno je i uspješno uključeno u aktivnosti popularizacije i promocije znanosti, tehnologije i umjetnosti. Ove aktivnosti se provode kao rezultati pojedinih institucija, sveučilišnih centara i pojedinačnih istraživača Sveučilišta u Rijeci, ali i kroz naše sudjelovanje u YUFE mreži europskih sveučilišta. Aktivnosti uključuju popularizaciju rezultata znanstvenih, tehnoloških i umjetničkih aktivnosti, ali i obrazovne aktivnosti usmjerene na različite publike, od djece u vrtićima do najšire javnosti.

Popularno-znanstvene aktivnosti su namjerne i smislene aktivnosti (događanja) čiji je cilj osigurati prilike za interakciju između znanstvenika i javnosti te njihovo međusobno učenje.
Popularno-znanstvene aktivnosti imaju za cilj:
• povećanje dostupnosti znanstvenih informacija široj publici;
• poticanje boljeg razumijevanja znanosti i znanstvene metode;
• povećanje znanstvene pismenosti;
• pružanje javnosti boljeg uvida u pitanja vezana za znanost kroz izravnu interakciju sa
stručnjacima u određenom disciplinarnom području;
• edukaciju o strukturiranoj prezentaciji znanstvenih i umjetničkih postignuća;
• edukaciju o značajnim znanstvenim postignućima.

Primjeri popularno-znanstvenih aktivnosti su:
• javni razgovori/predavanja/diskusije;
• posjete dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama;
• radionice/škole za učitelje;
• znanstvene izložbe, festivali i sajmovi;
• prezentacija znanstvenih rezultata i postignuća u medijima;
• uključivanje šire javnosti u znanstveni rad (tzv. citizen science);
• …

Cilj je Centra poticati koordinirane inicijative i aktivnosti koje okupljaju više sastavnica i pojedinaca te ulagati napore da se u aktivnosti uključe i dionici iz lokalne zajednice, poduzetništva te organizacije civilnog sektora.
Glavna aktivnost Centra jest osmišljavanje, organizacija i provedba aktivnosti koje za cilj imaju popularizaciju znanosti u najširem smislu, promociju znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta, ali i zajednice u kojoj Sveučilište djeluje, te edukaciju u području znanstvene komunikacije.
Jedan od ciljeva Centra je dokumentiranje, promicanje i daljnja podrška svim već postojećim aktivnostima te poticanje novih inicijativa. 

Centar će osmišljavati, organizirati i provoditi aktivnosti u kojima će koordinirano sudjelovati više sastavnica i djelatnika Sveučilišta te partneri izvan Sveučilišta. Posebnu pažnju Centar će posvetiti osmišljavanju aktivnosti koje se organiziraju u suradnji s lokalnom zajednicom s posebnim naglaskom na aktivnostima koje se organiziraju za mlade te aktivnosti koje za cilj imaju čuvanju riječke i regionalne znanstveno-tehnološke baštine.

Cilj je Centra i promicanje znanstvenog i obrazovnog pristupa popularizaciji koji uključuje i procjenu učinkovitosti praksi koje za cilj imaju popularizaciju znanosti. Dodatno, pojedine aktivnosti Centra za cilj će imati propitivanje uloge znanosti u društvu i srodne pravne, etičke, sociološke i druge aspekte primjene rezultata znanstvenih i umjetničkih istraživanja.

Scroll to Top