FASIH

Future Art and Science in Industrial Heritage

O projektu

Future Art and Science Industrial Heritage (FASIH) europski je projekt Sveučilišta u Rijeci, odobren za financiranje u okviru programa Kreativna Europa – Kultura.

Suradnja umjetnosti i znanosti uz korištenje novih medija mogu predložiti inspirativne puteve do održive i promišljene budućnosti globalne Europe. FASIH nastoji povezati suvremene modele revalorizacije i revitalizacije industrijske baštine korištenjem digitalnih tehnologija te pružiti nove pristupe promicanju vrijednosti kulturne, znanstvene i industrijske baštine privlačne novim generacijama. Projekt se fokusira na interdisciplinarno umjetničko-znanstveno istraživanje industrijske i kulturne baštine te otkrivanje, istraživanje i vrednovanje onih arhitektonskih dostignuća i nematerijalnih procesa koji su obilježili modernu povijest Beograd, Rijeka i Trbovlje. Završni dio projekta obilježit će izložbe u sva tri grada kojima će pokazati rezultate suradnje.

U fokusu je industrijske baštine Jugoistočne Europe oko kojih se plete tematski okvir i razvijaju centralni programi i aktivnosti. Kroz jezik umjetnosti, a u sprezi sa znanstvenim istraživanjima i novim medijima, Rijeka, Beograd i Trbovlje predstavljaju okosnicu priče o industrijskoj baštini sa svojom raznolikošću ekonomskih, kulturnih i znanstvenih slojeva. FASIH nastoji povezati suvremene modele revalorizacije i revitalizacije industrijske baštine uz korištenje inovativnih digitalnih alata, s temama održivosti, zaštite životne sredine i tehnološkog razvoja sada i u promatranom vremenskom periodu.
Najznačajniji cilj ovog projekta je promocija vrijednosti kulturne, znanstvene i industrijske baštine, značajnog za nove generacije korisnika kulturno-umjetničkih sadržaja, ali i za suvremenike doba u kojima su nastajali industrijski kompleksi i s njima povezani kulturološki, sociološki, privredni i demografski tokovi.
FASIH se fokusira na interdisciplinarno umjetničko-znanstvenog istraživanje industrijske i kulturne baštine kroz otkrivanje, istraživanje i vrednovanje onih arhitektonskih dostignuća i nematerijalnih procesa koji su obilježili modernu povijest spomenuta tri grada.

Koordinator projekta je Centar za promociju naukeiz Srbije. Uz Sveučilište u Rijeci i Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, kao partneri na projektu uključeni su i Prirodoslovni muzej iz Rijeke, Muzej nauke i tehnike iz Beograda (Srbija) te Zavod za kulturo Delavski dom iz Trbovlje (Slovenija).

Više informacija

Projektni konzorcij

 • Centar za promociju nauke (CPN) je javna institucija, koju je 2010. godine osnovalo Ministarstvo nauke Srbije sa zadatkom da promovira znanost i tehnologiju. CPN sprovodi programe i aktivnosti radeći sa istraživačkim i obrazovnim institucijama u Srbiji i širom svijeta, a blisko surađuje i s republičkim ministarstvima, medijima i privatnim sektorom. Misija CPN-a je da premosti jaz između znanosti i društva okupljajući sve relevantne aktere i širu javnost u procesu istraživanja i inovacija. CPN teži integrirati društvo u istraživačke procese, kako bi se ono, uz uvid u potrebe građana, što adekvatnije suočavalo s društvenim izazovima.
 • Akademija primijenjenih umjetnosti, Sveučilište Rijeka je umjetnička i obrazovna institucija koja se bavi razvojem umjetničkih vještina u području primijenih umjetnosti,
  dizajna, likovne pedagogije i izvođačke umjetnosti. Vodeći se visokim umjetničkim i stručnim načelima, studentima se osigurava kvalitetno obrazovanje za preuzimanje odgovornog, samostalnog, stručnog, kritičkog i samokritičnog djelovanja u cilju općeg napretka društvene zajednice.
 • Zavod za kulturu Delavski dom Trbovlje je glavna ustanova kulture u općini Trbovlje, Slovenija. Ovo je jedna od vodećih institucija u oblasti kulture novih medija u Sloveniji i redovno surađuje s umjetnicima, znanstvenicima i institucijama širom sveta. Glavni događaj godine koji organizira Zavod za kulturu Trbovlje je međunarodni festival kulture novih medija Speculum Artium, prvi put održan 2008. godine.
 • Muzej nauke i tehnike u Beogradu je republička ustanova kulture namijenjena očuvanju tehničkih kulturnih dobara. Muzej prikuplja, istražuje, štiti i predstavlja javnosti znanstveno-tehnička kulturna dobra, u cilju podizanja znanstveno-tehničke kulture, popularizacije znanosti i suvremenih znanstvenih dostignuća. Razvojna strategija Muzeja nauke i tehnike u Beogradu, kao matične ustano
 • Prirodoslovni muzej Rijeka, Hrvatska je regionalni prodoslovni muzej, osnovan 1945. godine, čija je temeljna djelatnost istraživanje, prikupljanje, sistematiziranje u zbirke i trajno čuvanje predmeta prirodne baštine šire regije. Muzej trenutno brine o više od 90.000 muzejskih predmeta, među kojima su i izuzetno vrijedni primjerci s prvi put opisanim novim vrstama fosila, biljaka i životinja. Muzej veliku pažnju poklanja radu s publikom i komunikaciji s javnošću, uz bogat edukativni program. Od 2014. godine, Muzej djeluje i u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi.
 • Sveučilište u Rijeci, Hrvatska osnovano je 1973. godine, a danas je ono suvremeno europsko sveučilište i centar izvrsnosti unutar regije i šire. S ukupno 16 fakulteta mi smo istraživačko i znanstveno-obrazovno sveučilište odgovorno za društveni i gospodarski razvoj zajednice, grada Rijeke i regije. Pored kvalitetnoga mjesta za obrazovanje novih generacija ljudi i snažnoga centra znanja, riječko sveučilište razvija sustav cjeloživotnoga obrazovanja kojim nastoji osigurati bržu difuziju ideja i inovacija te na takav način osigurati širi društveni razvoj i podići ukupnu konkurentnost sjeverozapadne Hrvatske. Riječko je sveučilište društveno odgovorno i otvoreno sveučilište – otvoreno stranim studentima, nastavnome osoblju, istraživačima, ali i suvremenim trendovima u visokome školstvu.
  U provedbi projektnih aktivnosti sudjelovat će Fakultet za matematiku Sveučilišta u Rijeci te novoosnovani Centar za popularizaciju i promociju znanosti Sveučilišta u Rijeci. Fakultet za matematiku sastavnica je Sveučilišta koja razvija znanstveni i stručni rad u znanstvenom polju matematika i vodi brigu o razvoju kadrova iz znanstvenog polja matematika na Sveučilištu u Rijeci, organizira i izvodi studije iz svog područja te sudjeluje u organiziranju i izvedbi studijskih programa na drugim znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta skoro 60 godina. Fakultet je aktivan u osmišljavanju i izvedbi aktivnosti koje za cilj imaju popularizaciju znanosti te sudjeluje u brojnim manifestacija kroz koje građanima, prvenstveno djeci i mladima, približava znanost, znanstveni rad i znanstvene metode.
  Centar za popularizaciju i promociju znanosti sastavnica je Sveučilišta koja osmišljavanja, organizira i provedi aktivnosti koje za cilj imaju popularizaciju znanosti u najširem smislu, promociju znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta.

Projektne aktivnosti

 • U Beogradu je 27. i 28. 3.2023. održan prvi projektni sastanak. Na sastanku su sudjelovali i predstavnici našeg Sveučilišta (Akademija primijenjenih umjetnosti, Centar za popularizaciju i promociju znanosti, Fakultet za matematiku).

Scroll to Top